Menu Zamknij

Adwokat Skierniewice

Marcin Seroka - adwokat Skierniewice

Skuteczne dochodzenie swoich praw przed sądem potrafi kosztować mnóstwo czasu i negatywnych emocji. Wymaga również dużej wiedzy na temat prawa, co skłania do skorzystania z pomocy wykwalifikowanego, doświadczonego prawnika. Adwokat Skierniewice świadczy usługi m.in. z zakresu:

  • Prawa rodzinnego
  • Karnego i cywilnego
  • Prawa gospodarczego
  • Prawa administracyjnego
  • Upadłości konsumenckiej 

Zakres usług - Adwokat Skierniewice

Prawo karne

W przypadku spraw z dziedziny prawa karnego adwokat Skierniewice udziela pomocy w charakterze obrońcy poszkodowanego lub oskarżonego, a także działa w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Z pomocy można skorzystać na każdym etapie postępowania, a na mocy udzielonego upoważnienia możliwe jest również branie udziału w postępowaniu dotyczącego osób tymczasowo aresztowanych.

Prawo administracyjne

W zakresie prawa administracyjnego mieści się m.in. odwoływanie się od decyzji wydawanych przez ZUS. Można tutaj wymienić m.in. sprawy takie jak walka o przyznanie prawa do emerytury, renty lub innych świadczeń przyznawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ramach działań z zakresu prawa administracyjnego adwokat Skierniewice udziela pomocy w sprawach związanych z odwołaniem się od decyzji administracyjnych, czy też udziela porad prawnych m.in. z zakresu starań o koncesję.

Prawo rodzinne

Dotyczy ono najczęściej kwestii związanych ze sprawami rozwodowymi – podziałem majątku, alimentami, orzekaniem o winie czy też ustalaniem prawa do opieki nad dzieckiem i częstotliwości, a także formy kontaktów z nim. Sprawy rozwodowe budzą ogrom emocji i wymagają nie tylko dużej znajomości prawa, lecz też empatycznego podejścia do sytuacji. W ramach udzielanej pomocy prawnej świadczymy usługi związane z udzielaniem porad, polubownego rozwiązania sprawy, a także udzielamy pomocy z zakresu wykonywania orzeczeń sądów rodzinnych.

Sprawy spadkowe

Otrzymanie spadku z długami, pominięcie w testamencie, prawo do zachowku, czy też udowodnienie nieważności testamentu – to najczęstsze problemy, z jakimi borykają się ludzie w zakresie prawa spadkowego. Prawnik jest w stanie udzielić skutecznej porady prawnej, walczyć o swoje prawa w przypadku pominięcia w testamencie, a także udzielić pomocy w przypadku wydziedziczenia.

Prawo gospodarcze

Profesjonalna pomoc prawna przydaje się m.in. w zakresie obsługi prawnej firm z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej, bieżącej obsługi prawnej, czy też przygotowywaniu analiz prawnych i umów, a także wydawania opinii odnośnie do zgodności z prawem przedkładanych dokumentów.

Upadłość konsumencka

Jest to forma ogłoszenia niewypłacalności skierowana do osób nieprowadzących własnej działalności gospodarczej. Na skutek ogłoszenia upadłości majątek jest przejmowany na rzeczy spłaty zadłużeń, a złą wiadomością jest to, że cały proces może ciągnąć się nawet przez długie lata. Konsultacja z prawnikiem pozwala ustalić m.in. to, czy możliwe jest zawarcie układu konsumenckiego, pozwalającego uniknąć ogłoszenia upadłości konsumenckiej, a umożliwiającego spłatę zadłużeń na ustalonych zasadach.

Specjalizacje - Adwokat Skierniewice

Rozwód
i prawo rodzinne

Rozwód
i prawo rodzinne

Sprawy
cywilne

Sprawy
cywilne

Sprawy
spadkowe

Sprawy
spadkowe

Sprawy
karne

Sprawy
karne

Prawo
pracy

Prawo
pracy

Prawo
administracyjne
i odwołania
od decyzji ZUS

Prawo
administracyjne
i odwołania
od decyzji ZUS

Prawo
gospodarcze

Prawo
gospodarcze

Upadłość
konsumencka

Upadłość
konsumencka

Układ
konsumencki

Układ
konsumencki

Marcin Seroka

ADWOKAT

Siedziba - Warszawa

ul. Belgijska 11 lok. 2, 02-511

Filia Kancelarii - Sochaczew - Łowicz - Skierniewice